Przypadek kliniczny 5

Przypadek kliniczny 5

Pięćdziesięcioczteroletni mężczyzna bez chorób ogólnych zgłosił się w celu leczenia ubytków szczęki po tym, jak 2 implanty uległy złamaniu i pacjent stracił most po stronie lewej. Dodatkowo najbardziej dystalny implantu w szczęce wykazywał oznaki periimplantitis.

Ryc. 1: Quite probably due to a failure of the cement connection due to the unilateral chewing pattern, two restored implants in the upper left jaw had broken. In addition the most distal implant shows crater like bone loss, i.e. a periimplantitis had started to destroy the bone.

Ryc. 2: W dolnej szczęce zęby i implanty zostały zaopatrzone pracą protetyczną w innej klinice przed leczeniem szczęki górnej. Periimplantitis widoczne w okolicy implantów dystalnych po prawej i lewej stronie żuchwy.

W górnej szczęce 2 złamane implanty i zainfekowany dystalny implant po stronie lewej zostały usunięte a w ich miejsce wszczepiono 5 Strategic Implant®. Odbudowa protetyczna na tych implantach oparta została również na jednym "starym" implancie w miejscu zęba 21.

W szczęce po stronie prawej dookoła prawie wszystkich implantów były widoczne oznaki periimplantitis. Ponieważ implanty w tym miejscu były stabilne pacjent nie życzył sobie leczenia (czyli usunięcia implantów) na tak wczesnym etapie rozwoju stanu zapalnego.

Pacjent zyskał pełną odbudowę dzięki pracy zespołu
Dr. Alexandar Lazarov, Sofia / Bulgaria
IF Clinical Master of Immediate Loading
IF Teacher for Strategic Implantology
Email:
immediateimplants(at)gmail.com
alex.lazarov(at)yahoo.co.uk