Przypadek kliniczny 3

Przypadek kliniczny 3

Pięćdziesięciopięcioletni pacjent płci męskiej z historią utraty implantu w dolnej szczęce w pierwszej kolejności poprosił o leczenie w żuchwie a następnie w szczęce. W czasie wizyty górne zęby oraz implanty były stabilne. Szczegóły leczenia tego przypadku i rozwiązanie zaproponowane z wykorzystaniem technologii Strategic Implant® widnieją w opisach pod poszczególnymi zdjęciami.

Ryc. 1: W dolnej szczęce zachował się tylko 1 implant. Ubytek kości wertykalnej wzdłuż tego implantu osiągnął 1/3 jego długości śródkostnej. Z kieszonek zapalnej wydostawała się ropna wydzielina. Z tego względu jak i z uwagi na złe rokowanie, implant usunięto a dolną szczękę zaopatrzono w kombinację implantów o typie śrub kompresujących i Strategic Implant®. Stały most akryl na metalu zacementowano 3 dnia po operacji, patrz ryc. 2.

Ryc. 2a: Ubytek pionowy wzdłuż implantów i zębów w szczęce górnej postępował przez 1.5 roku w porównaniu ze stanem z ryc. 1. Z powodu zaawansowanej paradontozy dookoła zębów i periimplantitis dookoła implantów dwuetapowych cała odbudowa w szczęce górnej stała się bardzo ruchoma. Pacjent zaczął szukać rozwiązania problemu w szczęce w momencie kiedy sytuacja stała się nie do zaakceptowania.

Ryc. 2b: Obraz kliniczny ruchomej odbudowy w szczęce, podpartej przez zęby i 2 implanty.

Ryc. 3: Podczas pojedynczej wizyty wszystkie zęby i implanty zostały usunięte a w ich miejsce wszczepiono 12 Strategic Implant®, zapewniając wielokortykalne zakotwienie. Również szczęka została zaopatrzona w ciągu 3 dni przy pomocy mostu akryl na metalu.

Ryc. 4: Przegląd rehabilitacji górnej i dolnej szczęki 2 lata po odbudowie żuchwy i 6 miesięcy po odbudowie szczęki. Brak pionowego ubytku kości (lub w kształcie krateru), wszystkie implanty zintegrowały się bez żadnych komplikacji.

Ryc. 5a: Sytuacja kliniczna 6 miesięcy po leczeniu w szczęce. Brak objawów stanu zaplanego.

Ryc. 5b: Sytuacja kliniczna w żuchwie 2 lata po leczeniu. Brak stanu zapalnego.

Pacjent uzyskał pełną rehabilitację dzięki pracy zespołu
Dr. Alexandar Lazarova, Sofia, Bułgaria
IF Clinical Master of Immediate Loading
IF Teacher for Strategic Implantology