Przypadek kliniczny 4

Przypadek kliniczny 4

Sześćdziesięciopięcioletni mężczyzna w stanie ogólnym dobrym, zgłosił się do kliniki w celu odbudowy górnej szczęki. W wywiadzie pacjent przyznał, że poddał się operacji wszczepienia 5 implantów dwuetapowych w miejsce zębów 14., 15., 11., 25. i 26. Miesiąc po zabiegu implanty w okolicach zęba 14. i 15. musiały zostać usunięte ze względu na ból i ostry stan zapalny. Lekarz dentysta poinformował pacjenta, iż po tym zdarzeniu nie ma już u niego miejsca na dodatkowe implanty.

Pacjent zgłosił się do naszej kliniki kilka miesięcy później na leczenie Strategic Implant®. Leczenie trwało 3 dni. Implanty dwuetapowe poddano wnikliwej obserwacji i badaniom w wyniku których nie stwierdzono stanu zapalnego, dlatego też postanowiliśmy je pozostawić w kości w celu zmniejszenia szoku pooperacyjnego.

Ryc. 1: Na OPG widoczna jest sytuacja w szczęce z użyciem implantów 2-etapowych przed rozpoczętym leczeniem. W żuchwie pacjent posiadał most oparty na trzech 2-etapowych implantach wszczepionych przed ośmioma laty.

Ryc. 2: 3 dwuetapowe implanty pozostały w kości podczas gdy w górnej szczęce wszczepiono 10 Strategic Implant®. Zauważ, że środkowy implant (dwuetapowy) w dolnej szczęce wykazuje postępujące periimplantitis z ubytkiem kostnym na poziomie 50% na całej długości implantu. Ten właśnie implant jest kolejnym kandydatem do usunięcia.

Pacjent zyskał pełną odbudowę dzięki pracy zespołu
Dr. Alexandar Lazarova, Sofia, Bułgaria
IF Clinical Master of Immediate Loading
IF Teacher for Strategic Implantology
Email:
immediateimplants(at)gmail.com
alex.lazarov(at)yahoo.co.uk