Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Podczas gdy porady i informacje zawarte na niniejszych stronach uważamy za prawdziwe i poprawne w chwili oddania ich do publikacji, ani autorzy ani właściciel strony nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za błędy czy zaniedbania jeżeli takie wystąpią. Materiał zaprezentowany na stronie nie przedstawia jedynej słusznej metody lub sposobu postępowania odpowiedniego dla ocenianych przypadków medycznych, lecz pokazuje jeden ze sposobów rozwiązania danego problemu. Wyraża punkt widzenia autorów, który może okazać się pomocny tym, którzy napotkali takie same problemy kliniczne. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że wiedza medyczna rozwija się bardzo szybko.

Przy wyborze i stosowaniu implantów w każdym wypadku należy zasięgnąć profesjonalnej porady. Taka porada jest indywidualna dla każdego przypadku i powinna zostać udzielona przez lekarza implantologa wyspecjalizowanego w danym systemie implantologicznym.

Ani autorzy ani właściciele strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub inne problemy jeśli zalecenia przedstawione na niniejszej stronie nie są przestrzegane.

sw Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności dotycząca przyszłych zdarzeń

Informacje publikowane na stronie reprezentują najnowsze osiągnięcia medyczne w chwili publikacji. Jak wynika z treści samej strony internetowej, stwierdzenia na niej zawarte nie są podzielane przez wszystkich lekarzy. W szczególności, stwierdzenia te (ze względu na interes własny) nie są podzielane przez wiodących producentów implantów dwuetapowych i profesorów na nich pracujących.

Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności dotycząca konieczności odbycia specjalistycznych szkoleń i potwierdzonej certyfikacji lekarzy przeprowadzających zabiegi

Producent wyrobów medycznych, o których mowa na stronie, wymaga od lekarza dentysty / chirurga stomatologicznego przejścia specjalistycznego i powtarzalnego szkolenia przed używaniem swoich wyrobów. Dyplom uczelni wyższej czy doświadczenie w pracy na innym systemie implantologicznym (np. dwuetapowym) nie są wystarczające aby pracować z systemami bazalnymi. Lekarz dentysta, który nie odbył takiego szkolenia, nie ma prawa leczyć używając systemów bazalnych przedstawionych na tej stronie (Strategic Implant®). Ten zakaz stosowania naszych wyrobów przez nieuprawniony do tego personel medyczny dotyczy w szczególności:

  • konsultacji przed leczeniem, w szczególności konsultacji porównawczych
  • zabiegów chirurgicznych z użyciem ww. implantów
  • prac protetycznych na ww. implantach
  • kontroli, poprawek i rozbudowy konstrukcji protetycznych na ww. implantach

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.implantfoundation.org - Consensus

Lekarze zainteresowani szkoleniami mogą znaleźć listę ośrodków prowadzących specjalistyczne szkolenia z zakresu implantologii bazalnej na stronie www.implantfoundation.org - Curriculum

Informacja o regionalnym zrzeczeniu się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszych stronach nie dotyczą Stanów Zjednoczonych i Kanady. Producent niniejszych wyrobów odmawia rejestracji, dostawy i sprzedaży opatentowanych produktów implantologom w USA i Kanadzie. Leczenie przy użyciu Strategic Implant® jest możliwe (również dla obywateli amerykańskich) w Europie, wszystkich rosyjskojęzycznych krajach i niektórych azjatyckich.