Home

Co to jest periimplantitis?

Od momentu wszczepienia tradycyjnego, dwuetapowego implantu w żuchwę lub szczękę, zegar rozwoju peri-implantitis zaczyna tykać. Im dłużej implant jest obecny w kości, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu okołowszczepowej utraty kości, która w konsekwencji przeniesie się na całą powierzchnię implantu i doprowadzi do jego usunięcia. Niestety ponowne leczenie na tym etapie rozwoju choroby przy użyciu konwencjonalnych implantów zawodzi.


Rough Implant Surfaces Lead to Bone Loss and Periimplantitis

Success Story of Machined Implants and GBR
Why Rough & Peri Implantitis
Rough Implants Do NOT Grow Bone Faster
Rough Implants & Peri Implantitis