Przypadek kliniczny 2

Przypadek kliniczny 2

To zdjęcie rtg pokazuje 2 dobrze zintegrowane implanty dwuetapowe w szczęce w odcinku przednim oraz 3 implanty w jej części dystalnej. Kość dookoła tych 3 implantów została zaatakowana i zniszczona przez szczególnie ostrą formę periimplantitis (Ryc. 1). Pojawił się silny, chroniczny stan zapalny. Konwencjonalny implantolog nie był w stanie zasugerować Pacjentowi żadnego rozwiązania. Dlatego też, pacjentka żyła z tym stanem zapalnym przez lata tracąc całkowicie funkcję żucia po tej stronie. Wolała żyć z chroniczną infekcją, nieustanną wydzieliną, brzydkim zapachem i dużymi ilościami pokarmów zatrzymującymi się między implantami tylko po to, aby zachować resztki zdolności żucia pokarmu.

Ryc. 1: Po konsultacji z implantologiem pracującym w technologii Strategic Implant®, pacjentka w końcu usłyszała, że jej problem można rozwiązać.

Podczas pojedynczej wizyty usunięto zainfekowane implanty ze szczęki a następnie w obszarze kości bazalnej zostały wszczepione 4 gładkie Strategic Implant® (Ryc. 2 i 3). Natychmiast po zabiegu chirurgicznym zostały pobrane wyciski. Następnego dnia przymierzono metalową podbudowę a po 3 dniach pacjentka otrzymała protezę stałą, bez objawów stanu zapalnego.

Ryc. 2

Ryc. 3: Na następny dzień dokonano przymiarki metalu (Ryc. 4), a 3 dnia pacjentkę zaopatrzono w zęby stałe- cementowany most akryl na metalu, ale bez stanu zapalnego (Ryc. 5). Stan zapalny ustąpił natychmiast po usunięciu implantów dwuetapowych.

Ryc. 4

Ryc. 5

Podsumowanie

Nawet w przypadku bardzo ostrych stanów periimplantitis, dobrze wyszkolony i doświadczony implantolog pracujący techniką Strategic Implant® był w stanie w łatwy sposób pomóc pacjentowi i rozwiązać problem w ciągu zaledwie 3 dni.

Leczenie zostało przeprowadzone przez członków www.simpladent.me. Możesz się z nimi skontaktować pisząc na adres simpladentclinic(at)gmail.com.