Przypadek kliniczny 1

Przypadek kliniczny 1

Pięćdziesięciosześcioletni pacjent płci męskiej, niepalący, z ustabilizowaną cukrzycą, zgłosił się do nas z zaawansowanym periimplantitis przy 9 z 10 dwuetapowych implantów które miał wszczepione. Jeden z nich został już częściowo usunięty ze względu na stan chorobowy (Ryc. 1). Po zdjeciu belki w dolnej szczęce odsłonięto znaczne ilości ziarniny zapalnej widocznej wzdłuż całej krzywizny żuchwy (Ryc. 2).

Wszystkie implanty poza fragmentem w dolnej szczęce zostały usunięte. W górnej szczęce zostały natychmiast zastąpione implantami Strategic Implant®. Ząb 36 został usunięty ze względu na ruchomość. 47 był stabilny. W celu umocowania mostu tymczasowego w obszarach niezainfekowanych w dolnej szczęce wszczepiono 5 Strategic Implant® w tym 3 obok siebie w strategicznej pozycji. Ząb 47 został włączony do mostu. Po 3-9 miesiącach planowana jest wymiana mostu i dodanie większej liczby implantów.

Reported from: OSA Simpladent, Montenegro, www.simpladent.me

Ryc. 1

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

Ryc. 5: W ciągu 2 dni przypadek został zastąpiony mostem akryl na metalu.